Przykłady

Łapanie i wyświetlanie informacji o błędzie:

$try({
$=(@a,1)
$=(@b,0)
$/($@a,$@b)
},{
$error.getMessage()
$error.getFullType()
})

Zabezpieczanie przed możliwymi błędami i wyświetlanie stosownej informacji oraz ponowne rzucanie złapanego błędu jeżeli nie potrafimy go obsłużyć:

$try({
$=(@a,1)
$=(@b,0)
$if($!=($@b,0),{
$/($@a,$@b)
},{
$error.throwError("Can't divide by 0.'")
})
},{
$if($==($error.getMessage(),"Can't divide by 0.'"),{
<center>$+($error.getMessage()," Please change the value and try again.")</center>
},{
$error.throwLastError()
})
})

Zapis treści błędu do logów w celu późniejszej analizy:

$try({
$error.throwError("Error to log.")
},{
$// log error stack trace with logStackTrace method
$error.logStackTrace()
$// or log error message using log module
$log.error($error.getMessage())
})