Przegląd standardowych skrótów klawiszowych.

W jDesignerze istnieje wiele skrótów klawiszowych, a ich używanie pomaga zoptymalizować pracę. Możliwa jest edycja tych skrótów za pomocą preferencji. Wbudowane zostały 4 niezmienne schematy skrótów: jDesigner (standardowe skróty opracowane przez programistów jDesignera), IDEA, NetBeans i Eclipse. 3 ostatnie pozycje są możliwie najbardziej zbliżone do tych występujących w odpowiednich środowiskach programowania.
W celu edycji skrótów możemy tworzyć własne schematy na podstawie wbudowanych i w nich edytować skróty.
W tym celu należy wejść w Preferencje -> Ustawienia standardowe -> Skróty klawiszowe -> Dodaj schematSkróty edytujemy przez podwójne kliknięcie myszą na skrót.