Dodawanie języka

W jPALIO dodawanie nowego języka można zrealizować na dwa sposoby:

Używając metody $lang.setTranslation z nieistniejącym do tej pory kodem językiem programista spowoduje dodanie tego języka do systemu. Przykład:

$lang.setTranslation($@key, "en", $@category, $@translation)

Po zaimportowaniu pliku tłumaczeń, w którym jest użyty nowy kod języka, język ten zostanie automatycznie dodany do systemu. Więcej informacji o importowaniu plików tłumaczeń można znaleźć w artykule Export/Import tłumaczeń.