Opis

Moduł Crypto jest modułem zawierającym zbiór funkcji kryptograficznych.

Moduł ten zawiera funkcje używane do generowania oraz sprawdzania skrótów (sum kontrolnych), generowania par kluczy publicznego i prywatnego oraz generowania i sprawdzania podpisów dla  dokumentów.

Algorytmy obsługiwane przy generowaniu i sprawdzaniu skrótów:

Algorytmy dostępne dla generowania par kluczy w kryptografii asymetrycznej:

Klucze otrzymywane są jako tablice bajtów, można je przedstawić w reprezentacji tekstowej przy pomocy funkcji $util.toHexString.

Podpisy mogą mieć formaty PKCS#8 albo X.509.

Do wygenerowania podpisów można użyć par algorytmów:

Więcej szczegółów na temat obsługiwanych algorytmów: tutaj.