Export/Import tłumaczeń

Istnieje możliwość eksportu i importu tłumaczeń. Jest to szczególnie pomocne gdy mamy napisany system w jednym języku a chcemy wzbogacić go kolejny język. Możemy wtedy wyeksportować tłumaczenia, wysłać je do tłumacza a następnie zaimportować wynik pracy tłumacza.

Wyeksportowane tłumaczenia mają postać pliku xls o następującym formacie:

kategoria klucz pl en
page title tytuł title
person title tytuł szlachecki title
name nazwa name
... ... ... .

Aby do systemu dodać funkcjonalność eksportu tłumaczeń wystarczy zrobić stroną z jedno liniowym kodem:

$page.writeBinary($lang.exportTranslations())

Import tłumaczeń możemy robimy przy użyciu metody $lang.importTranslations(byte[])