Wstęp

Moduł Lang stanowi programistyczne API dla mechanizmu internacjonalizacji opisanego w artykule Dokumentacja > Cechy platformy > Internacjonalizacja.