Konfiguracja

Konfigurację modułu Lang robi się pliku konfiguracyjnym instancji. Moduł Lang udostępnia następujące opcje konfiguracyjne:

Parametr Opis Wartość domyślna
insertIfNotExists Jeżeli parametr ustawiony na true klucze nieistniejące dopisywane są do bazy danych tłumaczeń z wartością równą kluczowi. false
loadlAllOnStartup Jeżeli parametr ustawiony na true wszystkie tłumaczenia wczytywane są do kesza w momencie startu modułu. W przeciwnym przypadku tłumaczenia dodawane są do kesza w momencie pierwszego odwołania. false

Przykład konfiguracji:

<instance>
<module name="lang">
<insertIfNotExists>false</insertIfNotExists>
<loadlAllOnStartup>true</loadlAllOnStartup>
</module>
</instance>

TODO: w Relacje link do Dokumentacja > Administracja > Konfiguracja > Konfiguracja instancji