Przykłady

Przykłady kodu z tłumaczeniami są zawarte w artykule Dokumentacja > Cechy platformy > Internacjonalizacja > Używanie tłumaczeń.