Kalendarz

Szczególnym rodzajem danych, które mogą być wprowadzane przez użytkownika, są daty. Ze względu na konieczność ścisłej kontroli formalnej przy ich wprowadzaniu, do wprowadzania ich przygotowane są specjalne metody dateField() i calendarField(). Dla wygody użytkownika istnieją również metody calendarShow() i calendarShowInLine(), które wywołują funkcję pokazującą kalendarz i umożliwiającą wybranie daty. Przed wywołaniem ich (w nagłówku strony) należy umieścić metodę calendarInit().

Przykład

$html.calendarInit()

$html.createForm("REPORT_form", "REPORT_form", $pageURL($currentPage()), "field", "button", {
<div class="blankLine"></div>

<div class="row">
<label for="report.signDateFrom">Start date</label>
$html.calendarField("report.signDateFrom", $toDate((String) $getParam("report.signDateFrom"), $global.get("report.dateFormat")), true, "START DATE ", (Date) null, (Date) null, $global.get("report.dateFormat"), "report.signDateFrom", "short", (String) null, (String) null, (String) null)
$html.simpleButton("", "...", $html.calendarShow("report.signDateFrom", $global.get("report.dateFormatForCalendar")), (String) null, "shortButton", (String) null)
</div>
<div class="row">
<label>End date:</label>
$html.calendarField("report.signDateTo", $toDate((String) $getParam("report.signDateTo"), $global.get("report.dateFormat")), true, "END DATE", (Date) null, (Date) null, $global.get("report.dateFormat"), "report.signDateTo", "short", (String) null, (String) null, (String) null)
$html.simpleButton("", "...", $html.calendarShow("report.signDateTo", $global.get("report.dateFormatForCalendar")), (String) null, "shortButton", (String) null)
</div>
$html.submitButton("searchButton", "Display", "searchButton", "blueButton", (String) null)

}, {})