Funkcje modułu

Funkcja ta umożliwia stworzenie skryptu SQL, który spowoduje naniesienie zmian pomiędzy stworzonym schematem, a schematem znajdującym się na serwerze do bazy danych. W celu stworzenia skryptu, należy kliknąc prawym przyciskiem myszy na wybrany schemat ERD, a następnie wybrać opcję "Generuj skrypt", co zostało przedstawione na obrazku poniżej:

W efekcie pojawi się okno generacji skryptu. Należy wybrać odpowiedni rodzaj bazy danych oraz wybrać typ skryptu (skrypt tworzący, modyfikujący lub usuwający schemat).

 

Funkcja ta umożliwia zapisanie pełnego schematu bazy danych do pliku, dzięki czemu możliwe będzie jego późniejsze wczytanie i przedstawienie w niezmienionej formie. W celu wywołania funkcji, należy kliknąc prawym przyciskiem myszy na wybrany schemat ERD, a następnie wybrać opcję "Zapisz na dysku" lub "Wyślij na serwer" co spowoduje odpowiednio zaspis schematu na dysku bądz na serwerze. Przykład przedstawiono na obrazku poniżej:

 

Funkcja ta umożliwia porównanie wybranego schematu z jego wcześniejszymi wersjami. W celu wywołania fnkcji, należy kliknąc prawym przyciskiem myszy na wybrany schemat ERD, a następnie wybrać opcję "Pokaż starsze wersje", co zostało przedstawione na obrazku poniżej:

 

Funkcja ta umożliwia zapisanie graficznej reprezentacji schematu ERD do formatu GIF (w postaci grafiki wektorowej). W celu wywołania fnkcji, należy wybrać z panelu narzędziowego opcję "Eksportuj" a następnie "Obraz schematu bazy danych(GIF)", co zostało przedstawione na obrazku poniżej: