Wstęp

Moduł udostępnia zestaw funkcji do wykonywania operacji sieciowych. Umożliwia on operacje zarówno na poziome gniazd(socket) jak i protokołów wyższego poziomu tj. http, ftp.