Konfiguracja i parametryzowanie konektorów

Jeżeli chcemy dodać własny konektor do instancji jPALIO należy dodać konfigurację tego konektora do konfiguracji instancji jPALIO. Konfiguracja konektora z przedstawionego przykładu moze wyglądać w sposób następujący:

<connector name="sample" class="SamplePooledConnector" url="file://tmp/lorem_ipsum.txt">
</connector>

Nazwa konektora jest kluczowym atrybutem w konfiguracji. Za pomocą tej nazwy dany konektor jest identyfikowany w ramach instancji jPALIO. W przypadku konektorów wbudowanych w jPALIO nie ma potrzeby podawania nazwy klasy implementującej dany konektor. Odpowiedni konektor jest pobierany na podstawie podanego adresu URL (atrybut url w konfiguracji konektora).

Jeżeli konektor korzysta z dodatkowych parametrów konfiguracyjnych, powyższy podstawowy wpis należy rozszerzyć do postaci następującej:

<connector name="sample" class="SamplePooledConnector" url="file://tmp/lorem_ipsum.txt">
  <param1>param1Value</param1>
  <param2>param2Value</param2>
  ...
</connector>

Dostęp do parametrów konfiguracyjnych realizowany jest poprzez pole properties w klasie bazowej.

Atrybuty wspierane definiowane dla każdego konektora (niekoniecznie wykorzystywane):

Parametry wspierane przez konektory z zarządzaniem pulą połączeń:

Przykładowa pełna konfiguracji konektora:

<connector name="palio" url="jdbc:oracle:thin:@pingwin.torn.com.pl:6372:ePALIO" refresh="0" traceRead="true" traceWrite="true" traceExecute="true">
   <user>jpalio</user>
   <password>torn</password>
   <maxConnections>0</maxConnections>
   <minConnections>0</minConnections>
   <maxInactivity>15</maxInactivity>
 <maxUseCount>100000</maxUseCount>
 <maxLifeTime>720</maxLifeTime>
</connector>