Wykonywanie procesu

Metody z tej grupy odpowiedzialne są uruchamianie silnika Hetman w kontekście wykonywania i prezentacji procesu. Do tej grupy można zaliczyć następujące metody: