Obsługa kontekstu wykonywania procesu

Z kontekstu wykonywania procesu można otrzymać szereg bardzo przydatnych informacji takich jak bieżacy stan procesowanej instancji, czy bieżące przejście. Istnieje możliwość ustawienia dodatkowych parametrów w kontekście wykonywania. Umożliwia to przekazywanie w trakcie wykonywania procesu informacji pomiędzy poszczególnymi komponentami realizującymi dany proces. Do obsługi kontekstu służą następujące metody:

Przykład w jaki sposób można pobrać bieżący stan oraz przejście:

ProcessExecutionContext context = Groovy.module("hetman").getProcessExecutionContext()
context.getCurrentState()
context.getCurrentTransition()

 

Ustawienie parametrów parametrów kontekstu jest możliwe na dwa sposoby. Pierwszym jest przekazanie parametrów kontekstu do metod odpowiedzialnych za uruchamianie silnika Hetmana: executeProcess, executeTransition.

Drugim sposobem jest ustawienie parametru po pobraniu bieżącego kontekstu. Poniższy przykład obrazuje drugi sposób.

ProcessExecutionContext context = Groovy.module("hetman").getProcessExecutionContext()
context.setParam("test", "some value")