Wsparcie tworzenia widoków

Moduł Hetman udostępnia zestaw metod wspierających tworznie widoków w implementacji procesu.
Poniżej opisano kilka najważniejszych metod.