Tworzenie szkieletu aplikacji

Moduł Hetman wspiera tworzenie szkieletu implementacji procesu na podstawie wskazanego dokumentu XML z definicją procesu. Aby stworzyć szkielet należy wywołać metodę createProcessTemplate.

Przykładowo dla procesu opisanego w sposób następujący:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<process name="sample.process" prefix="sample.process" manager="sample.process.SampleProcessManager">

<states>
<state id="state1">
<transitions> <transition destination="state2"/> </transitions> </state> <state id="state2"> <transitions> <transition destination="state3"/> <transition destination="state4"/>
</transitions> </state> <state id="state3"> <transitions> <transition destination="state4"/> </transitions> </state> <state id="state4"/> </states> </process>
zostanie wygenerowany następujący szkielet implementacji procesu: