HTTP

Moduł Net udostępnia metody w dwóch typów żądań HTTP:

$// Pobranie strony z przykładowego urla
$toString($net.httpGet("http://kernel.org", (Map) null))
$// Jak wyżej tylko z dodatkową uwierzytelnianiem
$toString($net.httpGet("http://kernel.org", (Map) null, "jkowalski", "haslo_jana"))
$// Pobranie strony z przykładowego urla
$toString($net.httpPost("http://kernel.org", (Map) null))
$// Jak wyżej tylko z dodatkową uwierzytelnianiem
$toString($net.httpPost("http://kernel.org", (Map) null, "jkowalski", "haslo_jana"))

Operacje na żądaniu HTTP

Moduł Net udostępnia też zestaw metod 'narzędziowych' pozwalających na operowanie na żądaniu HTTP. Pozwalają one na wydobycie takich informacji jak: IP przeglądarki klienta, protokół, nazwę hosta, itp. Przykładowo poniższy kod:

# clientIp: $net.getClientIP()<br>
# queryProtocol: $net.getQueryProtocol()<br>
# queryHost: $net.getQueryHost()<br>
# queryURI: $net.getQueryURI()<br>
# queryParams: $net.getQueryParams()<br>
zwróci następujące rezultaty:

# clientIp: 127.0.0.1
# queryProtocol: http
# queryHost: localhost
# queryURI: /palio/html.run
# queryParams: _Instance=demo&_PageID=7