Ogólnie

Rozdział ten opisuje dobre praktyki nazewnictwa czegokolwiek w sztuce programowania ;). Nieważne czy są to klasy, obiekty jPALIO czy zmienne. Poniżej przedstawiono kilka z nich.

  1. Szczegóły konwencji nazywania nie są tak naprawdę istotne. Ważne, żeby zostały ustalone jakieś zasady i żeby wszyscy programiści w zespole je zaakceptowali i się do nich stosowali.

  2. Należy używać jednego języka przy nadawaniu nazw. Należy unikać sytuacji takiej, że część zmiennych jest nazwana w języku polskim a część w angielskim.

  3. Nadawane nazwy powinny jednoznacznie wskazywać za co odpowiedzialna jest dana klasa czy zmienna. Długie nazwy nie wpływają niekorzystnie na wydajność ;). Krótkie nazwy dopuszczalne są właściwie tylko w przypadku lokalnych zastosowań (np. zmienne pętelkowe).