Uruchamianie ze strony głównej jDESIGNER'a

Na stronie głównej aplikacji są wyświetlone dwie zakładki, dzięki którym może być uruchomiona aplikacja.

Zakładka Uruchamianie wyświetla tylko stabilne wersje aplikacji pogrupowane względem kolejnych przedziałów wersji serwera.
Zakładka Wersje testowe wyświetla wszystkie wersje aplikacji (łącznie z testowymi). Przy wersjach, które są oznaczone jako stabilne jest wyświetlona w nawiasie publiczna nazwa wersji.

Uruchamiając aplikację zwróć uwagę na wersję serwera, do której aplikacja jest dedykowana. Po kliknięciu na wybraną wersję aplikacji, użytkownik ma do wyboru dwa sposoby dostępu do aplikacji:

Odnośnik Uruchom uruchamia aplikację przy użyciu technologii Java Web Start (jest to bardzo wygodny sposób uruchamiania aplikacji, wystarczy jedno kliknięcie w przeglądarce - aby zawsze uruchamiać tą wersję można zachować odnośnik do aplikacji).
Odnośnik Pobierz powoduje pobranie aplikacji w postaci archiwum ZIP na lokalny dysk komputera. Po pobraniu wystarczy archiwum rozpakować i uruchomić skrypt launch-jdesigner.bat lub launch-jdesigner.sh (zależnie od systemu operacyjnego).