Wstęp

Moduł FTP implementuje zestaw najbardziej przydatnych komend protokołu FTP. Aby można było polączyć sie z serwerem, należy zdefiniować konektor FTP w konfiguracji instancji jPALIO. Jego konfiguracja jest opisana w artykule Dokumentacja > Konektory > FTP.