Przykłady

Operacje związane z plikami

$// Pobranie pliku z serwera ftp
$ftp.retriveFile("ftp_konektor", "/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.9.tar.gz", "/tmp/kernel.tar.gz")
$// Wgranie pliku na serwer ftp
$ftp.storeFile("ftp_konektor", "/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.9.tar.gz", "/tmp/kernel.tar.gz")
$// Zmiana nazwy pliku na serwerze ftp
$ftp.renameFile("ftp_konektor", "/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.9.tar.gz", "/pub/linux/kernel/stable/linux-stable.tar.gz")
$// Usunięcie pliku na serwerze ftp
$ftp.deleteFile("ftp_konektor", "/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.9.tar.gz")
$// Sprawdzenie rozmiaru pliku na serwerze ftp
$ftp.getFileSize("ftp_konektor", "/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.9.tar.gz")

 

Operacje związane z katalogami

$// Utworzenie katalogu
$ftp.makeDirectory("ftp_konektor", "/pub/linux/kernel/stable")
$// Usunięcie katalogu - katalog musi być pusty
$ftp.removeDirectory("ftp_konektor", "/pub/linux/kernel/stable")

 

Listowanie zdalnych zasobów FTP

$// Wypisanie plików z katalogu na serwerze ftp. Ostatni parametr mówi
$// o tym że wyświetlane pliki mają mieć pełną ścieżkę.
$ftp.listFiles("ftp_konektor", "/pub/linux/kernel/stable", true)