Przykłady

Stworzenie nowego klienta i rotatora. przypisanie do klienta i rotatora dwóch reklam .

$=(c1, $ads.createClient("C1", "adres1", "Warsaw", "Poland", "048723652", "c1@c1.com", "c1-1", "new client"))
$=(r1, $ads.createRotator("R1", "S", "desc1"))

$ads.createAd($c1, $r1, "http://statichg.demotywatory.pl/uploads/201011/1290793007_by_adassowa_500.jpg", 1, (Date)null, (Long)null,"http://demotywatory.pl/2328595/Niedlugo" ,"" , "description about media")

$ads.createAd($c1, $r1, "http://statichg.demotywatory.pl/uploads/201011/1290767021_by_tylninho_500.jpg", 1, (Date)null, (Long)null,"http://demotywatory.pl/2328492/Sprzedawcy" ,"" , "description about media")


Aby wyświetlić reklamę stworzona w powyższym przykładzie należy wykonać na stronie:

 

 

 $=(AdURL, $ads.rotatorURL("R1"))
 <a href='$AdURL[1]'><img src='$AdURL[0]'></a>


Aby zobaczyć statystyki rotatora można posłużyć się poniższym kodem. Każdy wiersz to liczba wyświetleń kolejnej reklamy przypisanej do tego rotatora. $r1 - id rotatora stworzonego w pierwszym przykładzie.

 $=(data, $ads.rotatorStats($r1))
 
 $for(d,(LinkedList)$data,{
 	display count: $d[0] </br>
 })