Funkcje

Wywołanie funkcji z określonego modułu

$modue_name.function_name(arguments)

Wielkość liter w nazwie modułu nie ma znaczenia.

W przypadku modułów Logic, Mth, Page, Palio, Std, Text i Util nie jest wymagane poprzedzanie nazwy funkcji nazwą modułu i zapis upraszcza się do

$function_name(arguments)

 

Pełną dokumentację wszystkich funkcji można znaleźć na stronach

http://docs.torn.com.pl/jPalio/modules/