Wstęp

Tworzenie aplikacji w jPALIO wymaga zaznajomienia się podstawowymi elementami platformy. Na poniższym diagramie przedstawione są zależności między tymi elementami:

Jak widać przy wywołaniu kodu jPALIO najpierw sprawdzane są uprawnienia - czy dany Użytkownik posiada Role które mają Przywileje pozwalające na dostęp do danych Stron. Jeśli weryfikacja uprawnień jest pozytywna wtedy wywołanie jest przekazywane do Strony i dalej do Obiektów, które to mogą wołać inne Obiekty, Media, Moduły, itp. Szczegółowo każdy z elementów jest omówiony w dalszej części.