Czym jest Instancja?

Instancja jest samodzielną aplikacją działającą na platformie jPALIO. Na jednym serwerze jPALIO może być uruchomionych wiele instancji. W ramach każdej instancji istnieją następujące elementy, które składają się na działającą aplikację: