Czym są Media?

Media są to pliki multimedialne(obrazy, animacje, filmy, dźwięki, dokumenty itp.) lub dowolne pliki binarne umieszczane i prezentowane na Stronach jPALIO.

Ze Mediami są związane następujące atrybuty:

Zarządzanie tym atrybutami programista wykonuje przez panel Strony w jPALIO Designer. Jest to szczegółowo opisane w artykule Dokumentacja > Środowisko programistyczne > jDESIGNER > Tworzenie aplikacji > Moduł Obiekty > Media

Odwołania do Mediów w kodzie aplikacji

Aby w kodzie aplikacji skorzystać z Mediów należy wygenerować URL który wskazuje konkretne media. Załóżmy że mamy w jPALIO Media w postaci obrazu z przypisanym kodem lorem.ipsum.logo.png. Poniżej kod który spowoduje zamieszczenie obrazka w kodzie strony:

 

$// Wygenrowanie obrazka na stronie z URLem na podstawie ID obrazka
<img src="$media.url("lorem.ipsum.logo.png")"/>
$// W miejscu metody $media.url(...) wygenerowany zostanie następujący link:
$// /palio/html.media?_Instance=demo&_Option=Palio&_ID=223

$// lub

$// Wygenrowanie obrazka na stronie z URLem na podstawie KODU obrazka
<img src="$media.simpleUrl("lorem.ipsum.logo.png")"/>
$// W miejscu metody $media.url(...) wygenerowany zostanie następujący link:
$// /palio/media/demo/lorem/ipsum/logo.png