Czym jest Użytkownik?

Użytkownik jest element systemu z którym skojarzone są następujące atrybuty:

Są one ustawiane w momencie stworzenia użytkownika, można też je w późniejszym czasie zmienić. W skrócie Użytkownik odzwierciedla osobę korzystającą z aplikacji jPALIO.