Czym jest Moduł?

Moduły jPALIO pełnią funkcję bibliotek. Najczęściej jest to logicznie pogrupowany zestaw użytecznych metod, bądź też obudowanie zewnętrznych bibliotek realizujących określone funkcjonalności.