Opis

Moduł Wsc (WebService Client) jest modułem wewnętrznym jPalio służącym do uproszczonej komunikacji przez WebSerwis. Nie wymaga on od użytkownika definiowania ani tworzenia klas, a wymaga od niego wyłącznie wiedzy na temat funkcji jakie dana usługa udostępnia. główne zadania modułu to:

Moduł ten jest modułem w stanie testowym i posiada kilka błędów które ograniczają jego zastosowanie w aktualnej wersji. W przyszłości problemy te zostaną usunięte. Znane problemy to: