Przykłady

Proste wywołanie zdalnej funkcji z rezultatem zapisanym do zmiennej @result:

Wywołanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich tworzy wirtualnie właściwą klasę na podstawie podanego WSDLa i przypisuje mu podany przez użytkownika znacznik. Następnie następuje proste wywołanie zdalnej funkcji.

$wsc.registerService("myService","http://sample.com/sampleSerwice.wsdl")$=(@result,$wsc.invokeMethod("myService", "sampleFunction", (Object[])["Some text param 1", $@someParam2]))

Nazwę usługi można pominąć korzystając z funkcji operujących na domyślnej usłudze (parametr ten jest wtedy pomijany), jednak w ramach danego wywołania strony może istnieć tylko jedna domyślna usługa. Ponowne wywołanie $registerService() nadpisze poprzednio zdefiniowaną usługę.

$wsc.registerService("http://sample.com/sampleSerwice.wsdl")$=(@result,$wsc.invokeMethod("sampleFunction", (Object[])["Some text param 1", $@someParam2]))