Wywołanie

Wywołanie mechanizmu internacjonalizacji jest proste. W miejscu, gdzie ma być wstawiony String reprezentujący tłumaczenie należy wywołać okno internacjonalizacji. Można to zrobić na dwa sposoby:

  1. Klikając na ikonę Internacjonalizacji w dolnym pasku edytora
  2. Używając skrótu klawiszowego internacjonalizacji (domyślnie Ctrl + I)

Po wypełnieniu odpowiednich pól w oknie i zatwierdzeniu zmian do słownika automatycznie zostaną dopisane nowe tłumaczenia, a w kodzie zostanie wstawiona odpowiednia funkcja z modulu lang zwracajaca odpowiednie, nowe tłumaczenia.