Przegląd tłumaczeń

W oknie internacjonalizacji istnieje możliwość przeglądu zdefiniowanych tłumaczeń i użycie ich zamiast tworzenie nowych.

Zdefiniowane tłumaczenia widzimy w tabeli tłumaczeń. W zależności od wybranej opcji w tabeli widzimy wszystkie tłumaczenia zgodne co do klucza z zaznaczonym w momencie wywołania tekstem, bądź wszystkie tłumaczenia z wybranej kategorii (nie muszą być zgodne z zaznaczonym tekstem).

Dwukrotne kliknięcie w wierszu tabeli kopiuje wybrane tłumaczenia do pól poniżej definiujących odpowiednie dla języków tłumaczenia , natomiast trzykrotne kliknięcie na wiersz zamyka okno i wstawia do kodu wybrane tłumaczenie.