Wybrane tłumaczenia

Głównym elementem okna internacjonalizacji jest sekcja "Wybrane tłumaczenia". Można tutaj definiować, klucze tłumaczeń oraz jak ma być reprezentowany klucz w poszczególnych językach.

Oprócz klucza tłumaczeń oraz tłumaczeń w poszczególnych językach należy dodatkowo wybrać kategorię do której ma zostać przypisane tworzone tłumaczenie. Przycisk "Pobierz" pobiera kod aktywnego obiektu i wstawia go, jako kod kategorii. Dodatkowo za pomocą opcji "Dołącz kategorię" można zdecydować, czy wstawiana funkcja tłumaczenia ma posiadać dodatkowo kategorię, czy nie. Domyślnie po pobraniu kodu obiektu jest odznaczana ta opcja - domyślnie i tak jako kategoria zostanie użyty kod obiektu, dlatego dopisywanie go jako parametr jest zbędne.

Ciekawą funkcją tej sekcji jest także kopiowanie klucza jako jedno z tłumaczeń. Wystarczy z listy obok pola klucza wybrać język w którym jest napisany klucz i użyć przycisku "Kopiuj". Automatycznie klucz zostanie skopiowany jako tłumaczenie w wybranej kategorii. Warto zauważyć, że jeśli klucz jest napisany zgodnie z konwencją Camel Case (słowa nie są oddzielane spacjami ale zaczynają się wielkimi literami) aplikacja automatycznie to zdekoduje i wstawi w miejsce tłumaczeń słowa oddzielone spacjami.

Jeśli, przy tworzeniu tłumaczenia podamy klucz, który istnieje już w bazie, ramka wokół pola klucza będzie świecić się na czerwono. Wstawione w ten sposób tłumaczenie nadpisze stare, już istniejące, tłumaczenie. W przeciwnym przypadku ramka klucza będzie się świecić na zielono - znaczy to, że nie istnieje jeszcze tłumaczenie z tym kluczem.