Stos technologii SOA w realizacji środowiska jPALIO.

Technologie używane do wsparcia SOA mogą być zorganizowane w swego rodzaju stos. Na najniższym poziomie znajduje się warstwa transportu i formatowania, która może być implementowana przy użyciu protokołół HTTP, HTTPS, SMTP oraz przez implementację kodowania i dekodowania XML. Wszystkie te elementy są dostępne w środowisku jPALIO.
Na kolejnym poziomie znajduje się warstwa komunikacji, do której jest przyporządkowany protokół Simple Object Access Protokol (SOAP), oraz pozostałe mechanizmy WS-*1 (WSSecurity - bezpieczeństwo dostępu do Web Service, WSReliableMessaging - przekazywanie wiadomości, itp.). jPALIO zapewnia obsługę SOAP, nie ma natomiast wsparcia pozostałych elementów warstwy komunikacji.
Na trzecim poziomie znajdują się mechanizmy opisu i rozgłaszania Web Services. jPALIO zapewnia udostępnianie i korzystanie z plików opisu Web Services Web Services Description Language WSDL [7]. Szczegóły wykorzystania WSDL znajdują się w kolejnym rozdziale.  Środowisko jPALIO nie posiada natomiast żadnego wsparcia dla rozgłaszania usług przy użyciu protokołu Universal Description Discovery and Integration  UDDI.
Na kolejnym poziomie stosu technologii są elementy związane z koordynacją, kontekstem i transakcjami opartymi o Web Services. Wykorzystane są tutaj standardy WSCoordination, WSAtomicTransactions, WSBusinessActivitiy itp. jPALIO nie zapewnia żadnego wsparcia w tej warstwie.
Wreszcie na szczycie stosu są technologie komponowania usług w bardziej złożone elementy. Najbardziej rozpowszechnione są tutaj języki Business Process Execution Language BPEL oraz Web Services Choreography Description Language WSCDL. jPALIO proponuje tutaj własne rozwiązanie - język opisu procesów HETMAN, który jest opisany szerzej w dalszej części artykułu.
Na rysunku 2 przedstawiono schemat stosu technologii wspierających architekturę usługową oraz w jaki sposób środowisko jPALIO wspiera poszczególne elementy.

Rys. 2 Stos technologii wspierających SOA w realizacji jPALIO.