Transformacja

Na samym dole okna widnieje podgląd kodu, jaki zostanie wstawiony do kodu po zamknięciu okna internacjonalizacji. Można oprócz wstawienie funkcji, która będzie zwracała tłumaczenie możliwe jest tutaj ustawienie transformacji, jakiej ma podlegać obiekt tłumaczenia, np. czy ma być reprezentowany jedynie wielkimi literami, czy może tylko z dużych liter itd... Aby zastosować transformację należy wybrać odpowiednią opcję z listy.