Opis

Moduł "Zadania" w aplikacji jDesigner służy do tworzenia zadań, które mają być wykonywalne wielokrotnie bądź cyklicznie. Zadanie rozumiane jest tutaj jako wykonanie przygotowanego obiektu w konkretnym czasie. Aplikacja pozwala definiować zadania, które mają wykonywać się automatycznie bez ingerencji użytkownika (nie będzie konieczne ich ręczne wywoływanie) oraz określać kiedy zadania mają być wykonywane.

Moduł zadań dostępny jest po wciśnięciu przycisku "Zadania" w pasku modułów jDesignera: