Zadania i grupy zadań

Zadania definiowane w tym module nie tylko mają określony czas, kiedy mają się wykonywać, ale także przypisywane są do grup zadań. Dzięki temu, można dzielić zadania na grupy dla uporządkowania ich i łatwiejszej kontroli. Jeśli nie ma potrzeby podziału na grupy została stworzona grupa domyślna i to do niej można przydzielać zadania.

Grupa zadań identyfikowana jest poprzez nazwę oraz opis, które w dowolnym momencie można zmieniać po wywołaniu przyciskiem ołówka. Nazwy grupy głównej nie da się zmienić, tak samo jak niemożliwe jest jej usunięcie.

Lista zdefiniowanych grup widnieje w panelu po lewej stronie aplikacji. Poniżej listy grup widnieje lista zadań przypisanych do grup: