Zarządzanie zadaniami

Najważniejszymi czynnościami wykonywanymi w tym module są zarządzanie zadaniami: dodawanie nowych, usuwanie bądź edycja istniejących. Możliwe jest to poprzez przyciski plusa/minusa/ołówka pomiędzy listą zadań a listą grup.

Dodanie nowego zadania wywołuje okno dialogowe w którym musimy określić parametry zadania:

Zadanie reprezentowane jest poprzez nazwę oraz opis. Dodatkowo w ramach parametrów zadania wybierany jest obiekt, którego zawartość (kod) jest wykonywana jako treść zadania. Poniżej określa się częstotliwość i datę rozpoczęcia. Zaczynając od daty rozpoczęcia cyklicznie co okres czasu ustawiany w polach powtarzanie zadanie automatycznie uruchamia się i wykonuje kod napisany w zdefiniowanym obiekcie. Możliwe jest także określenie priorytetu zadania, może mieć to znaczenie wtedy gdy kilka zadań będzie wykonywać się w tym samym czasie. Bardzo ważnym parametrem jest także parametr aktywności zadania. Tylko jeżeli zadanie jest aktywne zostanie ono wykonane, można zatem odznaczając tę opcje tymczasowo wyłączać wykonywanie danego zadania.

W dowolnym momencie można zmienić parametry zadania poprzez kliknięcie ikony ołówka - odpali się wtedy okno edycji analogiczne jak w momencie dodawania zadania oraz poprzez edycję parametrów w prawej części panelu. Po wybraniu z listy zadań zadania w prawej części panelu widoczne są jego parametry i bez problemu można je zmieniać.