Wersjonowanie i porównywanie

Wersjonowanie jest mechanizmem pozwalającym przechowywać w bazie historyczne wersje obiektów w celu późniejszego śledzenia historii zmian obiektu. Każdy użytkownik może w dowolnym momencie pracy podglądać zarchiwizowane treści obiektów oraz przywracać ich zawartość bądź fragmenty.

Wyróżnia się dwie warstwy archiwizacji:

  1. Zarchiwizowane wersje obiektów - są tworzone na żądanie użytkownika bądź automatycznie (archiwizacja jest wykonywana automatycznie po upłynięciu 15 minut od ostatniego zapisu, przed usunięciem obiektu oraz przed modyfikacją przez innego użytkownika niż poprzednio.
  2. Rewizje – są tworzone wyłącznie na żądanie użytkownika, opatrzone są komentarzem oraz unikalnym numerem. Z rewizją może być skojarzonych wiele obiektów. Wszystkie wskazane przy tworzeniu rewizji obiekty zostaną zarchiwizowane zgodnie z aktualnym stanem i przypisane do tej rewizji. Odpowiadają one rewizjom systemu kontroli wersji SVN.
Obiekty, które zostały zmodyfikowane i nie przypisane po tym czasie do żadnej rewizji są wyróżnione w drzewie specjalnymi kolorami: zielonym (jeżeli ostatnia modyfikacja była przeprowadzona przez Ciebie), niebieskim (w przypadku innego użytkownika).

W każdym momencie pracy możesz porównywać ze sobą dowolne dwie zarchiwizowane wersje obiektów, możesz też łatwo porównać aktualną wersję obiektu z jego wersją z przeszłości.