Rozbudowane wgrywanie łatek

W nowej wersji serwera rozszerzono sposób wgrywania łatek. Okno parametrów wgrywania łatek zostało podzielone na trzy zakładki, każda działająca niezależnie. Zakładka „Kompatybilne” zawiera konfigurację znaną z poprzednich wersji. Pozostałe dwie nowo dodane zakładki opisują pełną zaawansowaną oraz uproszczoną konfigurację. Główną cechą wprowadzonych zmian jest możliwość określenia podejmowanej akcji dla każdego typu elementów niezależnie (np. można wgrać role, przywileje, połączenia między rolami i przywilejami a bez wgrywania stron).

Dodatkowo dla obiektów oraz multimediów dodano do wyboru nowy rodzaj akcji „Wgraj nadpisując tylko starsze” (akcja ta powoduje zastąpienie elementu przez element w łatce tylko wtedy gdy data modyfikacji elementu z łatki jest nowsza niż data modyfikacji na serwerze docelowym). Dodatkowo istnieje możliwość automatycznej aktywacji/dezaktywacji wgranych z łatki zadań.