Wstęp

jPALIO udostępnia narzędzia do łatwego komunikowania się pomiędzy kilkoma serwerami jPALIO. Należy jednak pamiętać, że opisywany poniżej mechanizm opiera się na binarnej serializacji obiektów Java i może służyć tylko do przesyłania obiektów implementujących interfejsy Serializable bądź Externalizable (z pakietu java.io). Jeżeli te ograniczenia są dla Ciebie zbyt ciężki, rozważ komunikację przy użyciu Web Services. Jeżeli jednak masz taką możliwość, warto wykorzystać ten mechanizm ze względu na wysoką wydajność komunikacji i łatwość użytkowania.