Konfiguracja

Komunikacja przy użyciu modułu Remote jest jednostronna. Oznacza to, że po skonfigurowaniu dostępu, serwer źródłowy będzie mógł wywoływać określone akcje na serwerze docelowym. Jeżeli chcesz aby komunikacja mogła być dwustronna, musisz powtórzyć konfigurację w stronę przeciwną.

Aby skonfigurować połączenie od serwera A do serwera B należy: