Przykładowa konfiguracja

Załóżmy następująca konfigurację wyjściową:

Pierwszym punktem jest dodanie definicji konektora do konfiguracji instancji source na serwerze A:

  <connector name="remote" url="remote://192.168.0.2:5454/target" refresh="0" traceRead="true">
   <user>jpalio</user>
   <password>torn</password>
   <timeout>0</timeout>
   <resetCounter>2000</resetCounter>
  </connector>

Drugim punktem jest dodanie definicji listenera do konfiguracji instancji target na serwerze B: 

  <listener name="remote">
    <class>palio.listeners.RemoteListener</class>
    <port>5454</port>
    <user>jpalio</user>
    <password>torn</password>
    <modules> user palio logic mth sql </modules>
    <objects> remote.object1 remote.object2 </objects>
  </listener>
Teraz możesz już wywoływać akcje na serwerze B w kodzie obiektu na serwerze A przy pomocy wywołania:
$=(@users, (Object[])$remote.invoke(remote, sql, readLine, ["select count(*) from P_USERS"]))
<p>W instancji target na serwerze 192.168.0.2 jest $@users[0] użytkowników.</p>