Obiekty inicjalizacji instancji

Moduł Palio wspiera uruchamianie obiektów jPALIO podczas inicjalizacji instancji jPALIO. Funckjonalność ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach gdy chcemy wykonać jakieś operacje (np. inicjalizację słowników, keszy itd) zanim instancja jPALIO zostanie otwarta na żądania (osiągnie stan RUNNING). Obiekty do wykonanania należy wskazać w konfiguracji instancji. Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację.

<module name="palio">
  <instanceInitializationObjects>
    palio.init.init1
    palio.init.init2
  </instanceInitializationObjects>
</module>
Wskazane obiekty są sekwencyjnie wykonywane w momencie gdy instancja jPALIO osiągnie stan READY.

Przykładowy log jpalio.log ze startu instancji podczas, którego wywołano obiekty inicjalizacji:

2010-11-30 11:33:06 INFO workshop.jpalio - Instance starting with jPALIO server version 7.4.17 ...
2010-11-30 11:33:08 INFO workshop.jpalio - Instance in database state
2010-11-30 11:33:12 INFO workshop.jpalio - Instance ready
2010-11-30 11:33:12 INFO workshop.jpalio - Executing instance initialization objects ...
2010-11-30 11:33:12 INFO workshop.jpalio - palio.init.init1 [OK]
2010-11-30 11:33:12 INFO workshop.jpalio - palio.init.init2 [OK]
2010-11-30 11:33:12 INFO workshop.jpalio - Instance is running
2010-11-30 11:33:12 INFO workshop.jpalio - Loaded 0 sessions
2010-11-30 11:33:12 INFO workshop.jpalio - Instance workshop opened from workshop.xml