Opis

Moduł Disk zawiera zbiór metod pozwalających wykonywać podstawowe operacje na dysku lokalnym serwera JPALIO. Umożliwia tworzenie, kopiowanie, usuwanie, przenoszenie, odczytywanie i zapisywanie plików, a także tworzenie i przeglądanie katalogów.

Konwencją stosowaną w tworzeniu aplikacji w środowisku JPALIO jest zapisywanie danych w bazie, jednak często istnieje potrzeba stworzenia w systemie interfejsu do importu i eksportu plików, do tego celu zasadniczo służy moduł Disk.