Przykłady

W celu utworzenia katalogu należy wykorzystać metodę mkdir, gdzie jako argument podajemy ścieżkę dostępu do nowego katalogu, włącznie

$if((Boolean)$disk.mkdir("/opt/jpalio/test"), {
  Katalog został utworzony.
}, {
  Próba utworzenia katalogu nie powiodła się!
})
Jeżeli chcemy utworzyć również katalogi nadrzędne, wykonując tylko jedną instrukcję, należy wykorzystać metodę mkdirs, którą wywołujemy analogicznie do opisu powyżej.

Obie metody zwracają wartość Boolea, informującą o powodzeniu operacji.

Jeżeli chcemy pobrać zawartość katalogu możemy skorzystać z jednej z funkcji ls

$for(element, (Object[])$disk.ls("/opt/jpalio"), {
  $if((Boolean)$element[1], { 
    FILE: $element[0]<br>
  }, { 
    DIR: $element[0]<br>
  }) 
})
Wartością zwracaną jest tablica dwuelementowych tablic, gdzie pierwszy element to nazwa pliku, a drugi wartość false, jeżeli jest to katalog bądź true w przypadku zwykłego pliku.

Na zwykłych plikach możemy wykonywać podstawowe , znane z użytkowania systemów operacyjnych, czynności

$=(file, "/opt/jpalio/abc.utf")
$disk.write((String)$file, "TREŚĆ PLIKU TESTOWEGO")
$=(content, $disk.read((String)$file))
$toString((byte[])$content, "UTF-8")
$disk.deleteFile((String)$file)
W powyższym przykładzie został utworzony plik, następnie zapisana została jego treść przykładowa, w kolejnej operacji na strumień wyjścia wypisana została treść w postaci tablicy bajtów, aby kolejno zapisać ją jako String w kodowaniu określonym przez użytkownika (co stanowi ważną możliwość modułu, na którą warto zwrócić uwagę, ponieważ można określać kodowanie ze strumieni wejścia i wyjścia), na koniec plik został usunięty.

Należy zwrócić uwagę, że nie istnieje metoda pozwalająca usunąć katalog.