Opis

Moduł LDAP implementuje zestaw najbardziej przydatnych komend protokołu LDAP (operacje na kontekstach, operacje przeszukiwania, edycji, dodawania, usuwania oraz przenoszenia elementów drzewa na serwerze).

Moduł dodatkowo posiada możliwość pobrania kontekstu zdefiniowanego w konektorze i dokonywania na nim operacji takich, jakie implementuje biblioteka JNDI (zostanie zwrócony obiekt klasy javax.naming.directory.DirContext).

Moduł LDAP jest modułem standartowym, jest dostępny w każdej instancji jPalio, aby można było połączyć się z serwerem, należy zdefiniować konektor LDAP w konfiguracji instancji jPALIO. Jego konfiguracja jest opisana w artykule Dokumentacja > Konektory > LDAP.