Szczegółowy spis treści

1 Szczegółowy spis treści

2 Wprowadzenie

2.1 Funkcja modułu i definicje podstawowych pojęć

2.2 Strona prezentująca instancje procesu

2.3 Rodzaje obiektów i ich rola w procesie

2.4 Obiekty określane dla procesu

2.4.1 Obiekt stanu

2.4.2 Obiekt błędu

2.5 Obiekty określane dla stanów i przejść

2.5.1 Obiekt prezentacji

2.5.2 Obiekt pozostania w stanie

2.5.3 Obiekt inicjalizacji stanu

2.5.4 Obiekt sprawdzania zakończenia podprocesów

2.5.5 Obiekt oczekiwania na zakończenie podprocesów

2.5.6 Obiekt przejścia

2.5.7 Obiekt warunku

2.6 System uprawnień

2.7 Sposób realizacji podprocesów

2.8 Metody przechowywania podprocesów w bazie

2.9 Zewnętrzne wykonywanie przejść

2.10 Uproszczony schemat działania funkcji executeProcess()

2.11 Transakcyjność

2.12 Cache opisu procesów

2.13 Internacjonalizacja

3 Interfejs do edycji procesów

3.1 Nazwy obiektów

3.2 Konfiguracja interfejsu

3.3 Edycja procesów

3.4 Edycja obiektów

3.5 Edycja stanów i przejść

3.6 Edycja uprawnień do stanów i przejść

4 Szczegółowy opis obiektów wykorzystywanych w procesie oraz szablony obiektów

4.1 Obiekt stanu - szczegóły

4.2 Obiekt błędu - szczegóły

4.3 Obiekt prezentacji - szczegóły

4.4 Obiekt pozostania w stanie - szczegóły

4.5 Obiekt inicjalizacji stanu - szczegóły

4.6 Obiekt sprawdzania zakończenia podprocesów - szczegóły

4.7 Obiekt oczekiwania na zakończenie podprocesów - szczegóły

4.8 Obiekt przejścia - szczegóły

4.9 Obiekt warunku - szczegóły

5 Tabele używane przez moduł proc

5.1 Schemat tabel

5.2 Tabela j_processes

5.3 Tabela j_states

5.4 Tabela j_states_p_roles oraz j_states_p_roles_owner

5.5 Tabela j_transitions

5.6 Tabela j_transitions_p_roles oraz j_transitions_p_roles_owner

5.7 Tabela j_objects

5.8 Tabela j_objects_p_objects

6 Funkcje modułu proc

6.1 Edycja i odczyt właściwości procesu

6.2 Edycja i odczyt właściwości stanu

6.3 Edycja i odczyt właściwości przejścia

6.4 Edycja i odczyt właściwości obiektów złożonych

6.5 Edycja uprawnień do stanów

6.6 Edycja uprawnień do przejść

6.7 Sprawdzanie uprawnień do stanów

6.8 Sprawdzanie uprawnień do przejść

6.9 Wykonanie procesu

6.10 Kontekst wykonania procesu

6.11 Wyświetlanie elementów html w obiekcie prezentacji (przejścia i pola ukryte)

6.12 Interfejs html

6.13 Inne funkcje

7 Tutorial - przykład

7.1 Schemat procesu

7.2 Utworzenie struktur danych dla modułu proc

7.3 Utworzenie interfejsu do edycji procesów

7.4 Utworzenie struktur danych dla instancji procesu

7.5 Utworzenie struktury katalogów i obiektów w jdesignerze oraz budowa struktury procesu

8 Informacje dodatkowe

8.1 Szczegółowy schemat wykonania funkcji executeProcess()

8.2 Skrypt tworzący tabele dla Oracle

8.3 Skrypt tworzący tabele dla PostgreSQL

8.4 Schemat tabel dla spirali