Konfiguracja konektora

Parametry konfiguracyjne:

Nazwa Opis Uwagi
name Nazwa konektora Wartość wymagana
url Url do listenera Remote Wymagany url w postaci remote://host_name[:port]/instance
user Login użytkownika Wartość wymagana
password Hasło użytkownika Wartość wymagana
timeout Czas oczekiwania na odpowiedź serwera Wartość opcjonalna (w sekundach)

Poza parametrami specyficznymi dla tego konektora, można podać również standardowe parametry dla wszystkich połączeń.