Konfiguracja listenera

Parametry konfiguracyjne:

Nazwa Opis Uwagi
class Nazwa klasy tego listenera Należy podać wartość palio.listeners.RemoteListener
port Numer portu Wartość wymagana
user Nazwa użytkownika Wartość wymagana
password Hasło użytkownika Wartość wymagana
modules Nazwy modułów dozwolonych do wywoływania Można podać wiele nazw oddzielonych spacją
objects Kody obiektów dozwolonych do wywoływania Można podać wiele kodów oddzielonych spacją